Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Biuro Doradztwa Ekonomicznego Janusz Rybski zajmuje się doradztwem podatkowym dla firm oraz osób fizycznych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowane formy rozliczeń. Terminowo i solidnie sporządzamy deklaracje podatkowe oraz wyliczamy kwoty zaliczek miesięcznych.
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie miesięcznych tabulogramów
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości
 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • reprezentacja naszych klientów w urzędach
 • obsługa kontroli podatkowych

Dokumentacja i rozliczenia pracowników

Prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe naszych Zleceniodawców (sporządzamy listy płac, kartoteki wynagrodzeń, umowy itp.).
 • sporządzanie list płac dla pracowników Zleceniodawcy
 • prowadzenie ewidencji płacowych dla pracowników Zleceniodawcy
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników Zleceniodawcy względnie informacji rocznych
 • obsługa zwolnień lekarskich pracowników (przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego)
 • sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji dla potrzeb ZUS
 • kalkulacja wynagrodzeń

Doradztwo

Specjaliści w naszych kancelariach zapewnią Państwu pomoc i fachowe porady podatkowo-księgowe na każdym etapie prowadzenia działalności.
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • zapewniamy doradztwo księgowe i podatkowe
 • reprezentujemy naszych klientów przed urzędami