Janusz Rybski
Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
W dniu 5 listopada 1996 roku złożył w pierwszym terminie z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje wymagane do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 31 grudnia 1996 roku otrzymał świadectwo kwalifikacyjne pod numerem 1593/96 potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.
7 września 1998 roku został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 06965. Działalnością w zakresie doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zajmuje się zawodowo od 1991 roku.
e-mail: janusz.rybski@bdeconstans.pl
e-mail: jdr@2com.pl
Joanna Kłobuch
asystent doradcy podatkowego
specjalista d/s księgowych i płac
e-mail: joanna.klobuch@bdeconstans.pl
joannak.jdr@interia.pl
Anna Kwoka
asystent doradcy podatkowego
specjalista d/s księgowych i płac
e-mail: anna.kwoka@bdeconstans.pl
e-mail: annak.jdr@interia.pl